กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

งานที่ปฏิบัติระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.2552

....งานที่ปฎิบัติประจำวัน...
-วันแรกรายตัวกับนายวศิล ปิ่นหยา แผนกบุคลากรผู้ดูแลการปฎิบัติงาน
และศึกษากระบวนการทำงานของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดเทศบาล -จัดเรียงเอกสารเก่าใส่แฟ้ม
-แจ้งเวียนเอกสารในส่วนราชการและถือปฎิบัติ
-จัดทำสันปกแฟ้ม
-ออกแบบหมายเลขสำหรับติดสันปกแฟ้มพร้อมนำเสนอรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
-จดรายละเอียดเอกสารภายในแฟ้มเพื่อเรียบเรียงเอกสารใหม่จำนวน 78 แฟ้ม

ไม่มีความคิดเห็น: