กิจกรรมการแปรรูปใยสับปะรด

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

ชีวิตเป็นของเรา...

เราสามารถวาดฝันและลิขิตให้เป็นไปได้... เช่นเดียวกับวิศวกร.... แต่แตกต่างกันที่วิศวกรออกแบบถนน.. โดยพยายามเลี่ยงอุปสรรค... ส่วนมนุษย์ออกแบบชีวิต.. โดยการเผชิญกับอุปสรรคที่ขวางกั้น... ถ้าจะเปรียบกับนักเดินทาง... การตัดสินใจ... และการกระทำที่ถูกต้อง... ก็เหมือนกับการวางแผน.. เลือกเส้นทางที่ถูก.. ทำให้ไม่อ้อมค้อม..หรือพลัดหลงทาง... คนเป็นจำนวนมาก... ดำเนินชีวิตไปตามยถากรรม...ไปวัน ๆ... โดยไม่มีการวางแผนชีวิต.. เพื่อเป็นแปลนไปสู่ความสำเร็จ... และที่แย่ไปกว่านั้น... ก็คือ...ยอมให้คนอื่นมาบงการชีวิต.. หรือไม่ก็ลอกเลียนแบบเอาอย่างคนอื่น.. เพื่อหลอกลวงว่า... ตนเอง...มีความสุข... การประเมินหรือกำหนดคุณค่า...ของตนเอง.. ขึ้นอยู่กับ... “ระดับการนับถือตนเอง”.... และ... “ความเชื่อมั่นในตนเอง”.... ถ้าราปล่อยให้ความเชื่อมั่น... ความนับถือ...ตนเอง...ของเรา... แบบขึ้น ๆ ลง ๆ ... ตามความคิดของคนอื่น... นั่นเพราะ... เราไม่สามารถประเมินค่าตนเองได้ถูกต้อง... ทิศทางของเส้นทางชีวิตของเรา... ถูกกำหนดโดยคนอื่น... เราจึงไม่สามารถ..ยืนหยัด..อยู่ได้ด้วยตนเอง... การรู้จักคุณค่า.. และความสามารถของตนเอง.. จะทำให้เรา...สามารถสร้างหนทาง... สู่จุดหมายที่เราใฝ่ฝันได้.... ดังนั้น...คุณสมบัติของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ.. จะต้องประกอบด้วย.. >>>…ความตั้งใจแน่วแน่ >>>…ความมั่นใจ...ความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง... >>>…และเปิดกว้าง..พร้อมที่จะศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ... และขอให้เราพึงระลึกอยู่เสมอว่า... เราสามารถทำได้... ตราบใดที่เรา...ยังมีลมหายใจอยู่...

ไม่มีความคิดเห็น: